Minimumlonen per 1 januari 2017

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon in Nederland zijn per 1 januari 2017 verhoogd.

De nieuwe bruto bedragen zijn als volgt:

  • € 1.551,60 per maand;
  • € 358,05 per week;
  • € 71,61 per dag.
  • €  8,96 per uur

Het minimumloon geldt voor alle werknemers vanaf 23 jaar tot de AOW-leeftijd.

Ook flexwerkers, zoals thuiswerkers of oproepkrachten en buitenlandse werknemers hebben recht op het minimumloon.

Werkgevers die buitenlandse werknemers inhuren of buitenlandse werknemers door aan- of onderaanneming laten werken zijn er ook verantwoordelijk voor dat deze werknemers minstens het (Nederlandse) minimumloon krijgen. Het minimumloon in Duitsland bedraagt per 1 januari 2017 € 8,50 bruto per gewerkt uur.

Geef een reactie